våra hus på nösund

maj-britt olsbo

 

maj-britt olsbo

flöjbergsvägen 6

474 96 nösund

 

mbolsbo@gmail.com

tel 0763 0763 82

 

©maj-britt olsbo

uppdaterad oktober 2016

 

Våra hus på Nösund berättar om Nösunds 140 hus ur en arkitekturhistorisk synvinkel.

Maj-Britt Olsbo, 2012, 21x24 cm, 136 sid, 200 kr

I boken finns alla husen dokumenterade med fotografier

från 2012 och tidigare i de fall sådana har hittats. De nuvarande ägarna är också fotograferade.

Våra hus på Nösund är en arkitekturhistorisk vandring genom Nösund med beskrivning av de 140 husen. Många är från Nösunds storhetstid runt sekelskiftet 1900. Efter ett uppehåll på cirka 50 år är byggandet åter igång.

De flesta husen följer en bohuslänsk tradition från slutet av 1800-talet men här finns också utstickare präglade av stilar som nationalromantik och funktionalism.

Nösund är ett samhälle vid havet på Orust. Runt 100 personer är idag bosatta där året runt. Sommartid mångdubblas antalet boende.

 

De äldsta bevarade husen är från 1700-talet då Nösund kom att förändras under den stora sillperioden 1757-1809. Då byggdes sillsalteri, trankokeri mm. När tillgången på sill minskade skeppades havre till England och Nösund blev en av kustens s.k. havrehamnar.

Storhetstiden för Nösund inträffade under den senaste sillperioden 1875-1906. En konservfabrik byggdes och och nya verksamheter som bl.a. skomakeri, skrädderi, bageri och krogar kom till och senare post, bank och telegraf. Många nya hus byggdes längs vägarna ner mot hamnen.

Samtidigt utvecklades Nösund till en badort av betydelse och reguljär ångbåtstrafik med Göteborg underlättade badortslivet. I början av 1900-talet byggdes varm- och kallbadhus och de första sommarbostäderna.

Under 1950-talet stoppades nybyggnader på grund av bristen på avloppsanläggningar. Först 50 år senare fick Nösund kommunalt vatten och avlopp och nybyggandet tog fart igen.

Av Nösunds 140 hus är två från 1700-talet och 32 från 1800-talets senare hälft. 54 hus är byggda mellan 1900-49 och endast tio hus mellan 1950-99. 42 nya hus har uppförts under 2000-talets första 12 år.

Samtliga hus är fotograferadeoh även de flesta av husens nuvarande ägare. I flera fall finns ockå äldre bilder på husen och även dokumentation med ritningar och avtal. Materialet bygger också på intervjuer och Henrik Edström, som är medförfattare, har bidragit med teckningar och personliga betraktelser.